ανατυπώνομαι


ανατυπώνομαι
ανατυπώνομαι, ανατυπώθηκα, ανατυπωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.